Werkwijze

Op het moment dat je je kind bij mij aanmeldt, stuur ik je een uitgebreide vragenlijst toe. Het invullen van deze vragenlijst kan er al voor zorgen dat je als ouder al wat meer inzicht krijgt in het probleem van je kind. De vragen in de lijst zetten je waarschijnlijk al aan het nadenken, kunnen inzicht geven en wellicht kijk je door de vragen al met een andere blik naar je kind.

Moeder van K.: “Toen ik de vragenlijst invulde, besefte ik opeens hoeveel K. in een korte tijd had meegemaakt en vond het meteen heel logisch dat ze zo stil was geworden.”

Als we een datum hebben geprikt, volgt een intake gesprek met jullie als ouders/verzorgers, waarbij we kennis maken en het probleem van jullie kind bespreken, de vragenlijst is hierin leidend. De gesprekken en de sessies zullen plaatsvinden bij mij thuis in de praktijkruimte op zolder. Ik verwacht dat mijn praktijkruimte uiteindelijk voor de zomervakantie van 2020 zal worden verhuisd naar mijn aangekochte SRV-wagen.

Na de intake ga ik minimaal vijf sessies van één uur met je kind aan de slag. Door te kijken, kletsen, luisteren naar, creatief bezig zijn en/of spelen ontdekken we wat het kind nodig heeft om zich weer lekker in zijn vel te voelen. De insteek hierbij is dat het kind het zelf weet, kan en doet!

Jullie hebben als ouders ook een belangrijke rol, daarom is er een evaluatiegesprek na deze vijf sessies en kunnen jullie mij altijd een mail sturen als je denkt dat er iets is gebeurd wat ik in een sessie met het kind mee zou kunnen nemen. Tijdens het gesprek wordt het proces van het kind, veranderingen die jullie als ouders opmerken en de voortgang besproken. Uiteraard geef ik jullie tips en kijken we samen hoe jullie thuis de beste hulpbron kunnen zijn voor je kind. Als tijdens de evaluatie blijkt dat aanvullende sessies nodig zijn, zullen we dit uiteraard bespreken.

Alle gesprekken en sessies worden op video opgenomen voor trainingsdoeleinden. Zodra deze beelden niet meer nodig zijn, zullen zij worden gewist. Alle andere gegevens van cliënten worden bewaard volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Zonder toestemming zullen er nooit gegevens doorgegeven worden aan derden.


Advertentie
%d bloggers liken dit: